Kategóriák
Hivatalos

2020 évi éves beszámoló

Éves beszámoló letöltése

Kiegészítő melléklet letöltése

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

 1. a számviteli beszámolót,
 2. a költségvetési támogatás felhasználását,
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását,
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 1. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 121.094 Ft- ot kapott , amit Regélő naptár és évkönyv, valamint pólónyomtatásra használtunk fel.

 1. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

Egyesületi tagdíj:136.500 Ft
Pályázati úton elnyert támogatás:1.885.000 Ft
Szja 1%:121.094 Ft
Bevételszerző tevékenységből: 1.600.000 Ft(TOP)
Kerekítési különbözet: 400 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 3.742.994 Ft

Kiadások:

TOP-5.3.1-16JN-2017-00008 875.603 Ft
Malacvágás 32.795 Ft
Noszvaj kirándulás 148.000 Ft
Foglalkozások ktg.-e 43.175 Ft
Nyomtatvány, irodaszer, eszközök 37.309 Ft
Könyv 114.000 Ft
Pólónyomtatás 77.500 Ft
Jelvények 27.940 Ft
Értéktár tábla 22.225 Ft
posta ktg. 15.255 Ft
közjegyzői díj 8.700 Ft
Könyvelési díj 120.000 Ft
Domain, EPER reg. 5.500 Ft
Megbízási díj+ járulékok 463.360 Ft
Bankköltség 26.356 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN: 2.017.718 Ft
 1. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

 1. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2020. évben Önkormányzati támogatásban nem részesült.

Pályázati úton nyert támogatások:

FCA-KP-1-2020/4-0000101.885.000.-
Összesen1.885.000.-
 1. A közhasznú szervezet vezetőtisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

A szervezet vezetői juttatásban nem részesültek.

 1. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

a) Szajol község közösségeinek segítése, közösségfejlesztés.

b) Gyermek, fiatal és ifjúságfelnőtt és nyugdíja korosztályok számára szabadidős, kulturális és sporttevékenységek elősegítése, szervezése.
c) Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, bemutatásuk mások számára helyben, más településeken és határon túl.

d) Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése szemléletformálás.

e) Hátrányos helyzetű társadalmi rétege tartalmas közösségi életének segítése.

f) Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése.

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
kulturális tevékenység
környezetvédelem
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2020. december 31-re 24.főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

 1. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

Ez az év a Pandémia éve volt.

 1. 02.14. : A TOP-5.3.1-16-JN-2017-00008 pályázat keretében (A helyi identitás és kohézió erősítésére) előadást szerveztünk „Miért jó Szajolban élni?”címmel. A program közösségfejlesztő szakember (Bukor Irén) közreműködésével valósult meg. Résztvevők száma: 27 fő.

2020.02.22. : Hagyományőrző malacvágás a Faluházban. Összes résztvevő száma kb. 80 fő.

2020.08.21-29.: Családi programok a Faluházban: arcfestés, sárkányverő ügyességi játék, népi játékok körhinta, kézműves foglalkozás, Csimota zenekar koncertje, helytörténeti séták/táblák, koncert a református templomban. Résztvevők száma: 130-150 fő.

 1. 16.:Kötetlen párbeszéd a TOP-5.3.1-16-JN-2017-00008 pályázat keretében.

Téma: pályázatban megvalósított programok, tervek, javaslatok. (12 fő).

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából értesülhet a lakosság.

 1. évben 2 db pályázatot adtunk be, melyből mindkettő támogatásra került. Mind a kettő pályázat megvalósítása 2021-ben történik.

2021.05.27.

Kerékjártó Tibor sk.