Kategóriák
Hivatalos

2019 éves beszámoló

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2019. évi tevékenységről

2019 Éves beszámoló letölthető pdf
2019 Kieg. melléklet letölthető pdf

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

 1. a számviteli beszámolót,
 2. a költségvetési támogatás felhasználását,
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását,
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi be

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 40.335 Ft- ot kapott , amit tartalékba tettünk.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

Egyesületi tagdíj:100.000 Ft
Pályázati úton elnyert támogatás:1.067.584 Ft
Önkormányzati támogatás:90.000 Ft
Szja 1%:40.335 Ft
Bevételszerző tevékenységből:    (TOP, EFOP,MOL)4.642.621 Ft
Kerekítési különbözet:437 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:5.940.977 Ft

Kiadások:

Gyermeknap160.231 Ft
CSSP-NEPZENE-2018-0182               (oktatási díj, húr)138.000 Ft
2017-HU01-KA105-046832(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés
 ktg.-e, kult.programok, posta, foglalkozásokra kellék)
2.919.822 Ft 
TOP-5.3.1-16JN-2017-00008821.494 Ft 
EFOP69.612 Ft
NEA-KK-19-EG-0419259.739 Ft
Malacvágás24.330 Ft
Őszköszöntő gyermeknap17.022 Ft
Vándorló bográcsok31.750 Ft
Márton napi rendezvény23.579 Ft
Egészséges életmód rendezvény10.447 Ft
Adventi rendezvény69.546 Ft
Foglalkozások ktg.-e66.730 Ft
Nyomtatvány, irodaszer7.920 Ft
Könyv5.600 Ft
terembérlet 14.500 Ft
kiküldetési díj2.900 Ft
posta ktg.15.345 Ft
közjegyzői díj7.350 Ft
Domain, EPER reg.5.500 Ft
Megbízási díj+ járulékok477.879 Ft
Bankköltség40.738 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN:5.190.034 Ft

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2019. évben 90.000  Ft támogatásban részesült Szajol Községi Önkormányzattól, az Egyesületünk által szervezett gyermeknapra. 

Pályázati úton nyert támogatások:

NEA-KK-19-EG-0419200.000.-
2017-3-HU01-KA105-046832867.584.-
Összesen:1.067.584.-

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 1. Szajol község közösségeinek segítése, közösségfejlesztés.
 2. Gyermek, fiatal és ifjúságfelnőtt és nyugdíja korosztályok számára szabadidős, kulturális és sporttevékenységek elősegítése, szervezése.
 3. Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, bemutatásuk mások számára helyben, más településeken és határon túl.
 4. Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése szemléletformálás.
 5. Hátrányos helyzetű társadalmi rétege tartalmas közösségi életének segítése.
 6. Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése.

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 2. kulturális tevékenység
 3. környezetvédelem
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2019. december 31-re  20 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

 2019. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

2019. február 23-án hatodik alkalommal szerveztük meg a „Hagyományőrző malacvágást”. Szöllősi József polgármester úr 2 sertést ajánlott fel a rendezvényre. Az elkészített ételeket kora este a Közösségi Házban tálaltuk fel a községünk lakói számára –ingyenesen. Az eseményen ebben az évben is fellépett a Tinóka Citera zenekar, napközben és este egy rövid előadás és utána közös zenélés éneklés formájában

2019. április 18-án hagyományőrző Húsvéti programot szerveztünk. Kézműveskedtünk, báboztunk és zenéltünk is a résztvevő kicsikkel és nagyokkal.

2019-ben ötödik alkalommal csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek” Magyarország program sorozathoz. A településen 6 kert nevezett.

2019. május 25-án Nyárköszöntő Gyermeknapot szerveztünk, ahol különböző szabadidős programokkal vártuk a gyermekeket. Egyebek között óriás légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, gólyalábas bohócok műsora, cirkuszi akadálypálya és az óvódások programja színesítette a napot. Ebben az évben is színes, pöttyös labdát adtunk ajándékba minden gyermeknek. Minden program ingyenes volt a résztvevők számára. A programot támogatta Szajol Község Önkormányzata, valamint az EFOP pályázat.  

2019. május 30-án a 10 hónapos EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) programunkat lezártuk. Megköszöntük Venla Kataja és Tanja Munnukka munkáját.

2019.06.06-án az anyatejes világnapon gyermekprogramot szerveztünk.

2019. szeptember 28-án a Vándorló Bográcsok hagyományőrző programon vett részt az egyesületünk Tiszapüspökiben. A tartalmas programok között fellépett a Szajoli daloskör és a Tinóka Citerazenekar. A birkafőző versenyben III. helyezést értünk el, illetve a Legszebb Udvarház címet szereztük meg.

 2019. június 29-én a Falunapon közösen vettünk részt és főztünk. A rendezvényen nagyon jól éreztük magunkat. A jó programon kívül a finoman elkészített ebédnek is köszönhető volt. Az ebéddel beneveztünk a főző versenyre. A versenyen II. helyezést ért el a csapatunk.??

2019.augusztus 16-án A Tinóka Citerazenekar egy „szajoli Kedvencek” népzenei összeállítással nyitotta meg a Testvértelepülésünk Kászon fotókiállítást, amely 100 év képeit gyűjtötte össze egy bemutatóra.

2019.augusztus 17: Filharmónia koncert a Katolikus templomban.

2019. augusztus 19. Hagyományőrző kenyérsütés a Faluházban. A kemencében frissen sütött kenyeret a „Tó kerülő túra” résztvevőinek osztottuk ki. Gyermekprogramok: népi játékok, fa körhinta, kézműves foglalkozás. A Tinóka Citerazenekar délután szajoli kedvencek népdal összeállítással szórakoztatta a résztvevőket

2019. augusztus 31-én az egyesület által szervezett zempléni (Erdőbénye) kiránduláson a Tinóka citerazenekar és a szajoli daloskör a szombat estét egy jó hangulatú vidám népdalénekléssel, zenéléssel töltötte nagy örömére szolgálva ezzel az ott tartózkodó vendégeknek is.

2019. október 5-én Őszköszöntő gyermeknap címmel szerveztünk programot a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. További programok:öko játékok, arcfestés, lufihajtogatás, bohócparádé, citera iskola,kreatív és kézműves foglalkozás tiniknek,„félpénzes vásár” gyermekeknek – táncház.

2019. október 25-én részt vettünk a helyi Vörös Kereszt által szervezett egészségügyi vetélkedőn.

2019.november 9-én hagyományőrző Márton napi rendezvényt szerveztünk (kézműveskedés, táncház, citera iskola, öko játékok)

2019. november 26-27: egészségügyi témájú foglalkozás ovisoknak, mind a négy óvodai csoport számára. 

2019. november 30-n a Tinóka citerazenekar közösen a szolnoki Szakajtó citerazenekarral részt vett a XII. Itt-Honi Népzenei és Néptánctalálkozón Szolnokon az Aba-Novák Művelődési Házban.

2019. december 07-én. Hagyományőrző adventi rendezvényt szerveztünk kicsiknek és nagyoknak.

2019-ben 3 db pályázatból valósultak meg a programjaink:

 • Szajol Község Önkormányzata: 90.000.- Ft (gyermeknap)
 • TOP-5.3.1-JN1 -2017-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése
 • NEA működési támogatás

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázatból megvalósult programjaink:

2019.02.14. : „Közösségi élet előadás”

2019.04.08.: „Fórum szervezése”

2019.08.18-20: települési nagyrendezvény szervezése (kenyérsütés, filharmónia koncert, gyermekprogramok, települési értéktár táblák, emléktáblák

2019.11.09.: „Közösségi találkozó szervezése”: hagyományőrző Márton nap

2019.12.07.: „Adventre hangolva” című rendezvény.

(A pályázati összegből fizettük ki  3 db értéktár táblát, 2 db emléktáblát. – grafikai munka, nyomdai előállítás költsége)

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából illetve a Facebook oldalunkról értesülhet a lakosság.